tekhne - scientia - praksis - gnosis - relatio
            claritas - unitas - integritas - consonantia

cogitate incognitum

düşünülmeyeni düşün

ENGLISH

M. Atilla Öner

Özgeçmiş

Tartışma Listeleri

Makaleler

Bildiriler

Yönetilen Tezler

Yazılar ve Raporlar

 

 

TARTIŞMA LİSTELERİ

< GERİ

 

 İmalât ve Teknoloji Stratejileri

Teknoloji Yönetimi

ArGe Yönetimi

Ulusal Yenilik Sistemi 

Türkiye 2033

Kamu Politika ve Stratejileri

Para Finans

Enerji 2033

İş Planlama ve İyileştirme

Strateji

Proje

Uretim ve Operasyon Yönetimi

Üçüncü Sektör Yönetim Geliştirme

Üçüncü Sektör