tekhne - scientia - praksis - gnosis - relatio
            claritas - unitas - integritas - consonantia

cogitate incognitum

düşünülmeyeni düşün

ENGLISH

M. Atilla Öner

Özgeçmiş

Makaleler

Bildiriler

Yönetilen Tezler

Yazılar ve Raporlar

 

 

ÖZGEÇMİŞ

< ANA SAYFA

 

Adı Soyadı: M. Atilla Öner

Doğum Tarihi: 4 Temmuz 1955

Medenî Durum: Evli, 1 çocuk

Öğretim Durumu:

İlkokul       5-E 1182                                İskenderpaşa İlkokulu-Fatih/İST   1966

Orta/Lise   Fen Bölümü                           İstanbul Erkek Lisesi                    1973

B.S.            Kimya Mühendisliği              Boğaziçi Üniversitesi                   1978 (summa cum laude)

M.S.           Kimya Mühendisliği              Yale Üniversitesi                          1980

Ph.D.          Kimya Mühendisliği              Yale Üniversitesi                          1985

Akademik Ünvanlar:

Prof. (Tekonoloji ve Operasyon Yönetimi) - atama 27 Aralık 2016 - Akademik Puan

Doç. (üretim yönetimi) 8 Nisan 2011 - atama 1 Kasım 2011

Yrd. Doç                       Ocak 2001

Doktora Tezi ve Danışmanı:

“Application of Microwave-Induced Plasma Emission Spectroscopy (MIPES) to the Study of Gas/Solid Reactions”, Prof. Paul C. Nordine, Yale Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 1985. Jüri Raporları      Aralık 1981 Tez Teklifi

 

Görevler:

Eylül 1978 – Nisan 1984: Araştırma ve Öğretim Asistanı, Kimya Mühendisliği Bölümü, Yale Üniversitesi, New Haven, ABD

Mayıs 1984 - Aralık 1984: Doktora sonrası Araştırmacı, Kimya Mühendisliği Bölümü, Yale Üniversitesi, New Haven, ABD.

Düşük basınçta hızlı-akım-reaktörü kullanarak mikrodalga-uyarılmış plasma emisyon spektroskopisiyle boronun yüksek  sıcaklıklardaki oksidasyon kinetiğini  inceleyen deneyleri planladı ve yürüttü.

Şubat 1985 - Mart 1986:      Alexander Von Humboldt Vakfı Bursiyeri, Termal Akım Makinaları Enstitüsü, Karlsruhe Üniversitesi, F. Almanya.

Optik metodlarla yüksek basınçlarda yanma kinetiğini inceleyen deney düzeneğini kurdu ve çalışmaları yürüttü.

Nisan 1986 - Mayıs 1987: ArGe Sorumlusu, Geyran Matbaa Mürekkepleri AŞ.

Alkid reçine üretimi üzerine proje geliştirdi ve yönetti.

Eylül 1986 - Ekim 1988: Danışman ve kısmi zamanlı öğretim görevlisi, Kimya Mühendisliği Bölümü; Boğaziçi Üniversitesi.

Organik Yüzey Kaplayıcılar Laboratuarının kurulmasına öncülük etti; sanayi ile işbirliği halinde araştırma projeleri geliştirdi, yüksek lisans araştırma çalışmalarını yönetti; lisans ve yüksek lisans dersleri verdi.

Temmuz 1986 - Ocak 1988: Editör, Yönetim Üretim Verimlilik dergisi, Istanbul.

KOBİ’lere yönelik modern yönetim teknikleri konularını irdeleyen derginin yönetici editörlüğünü yaptı.

Kasım 1987 - Ekim 1988: ArGe Şefi, Marshall Boya ve Vernik Sanayii AŞ.

Emülsiyon polimerleri, alkid reçine üretimi ve yüzey kaplayıcı performansları üzerine araştırma çalışmalarını yönetti.

Ekim 1988 - Ocak 1991: Enformasyon Daire Başkanı, Türkiye İhracat Kredi Bankası, Ankara.

yeni kurulan daire başkanlığının çalışma prensiplerini oluşturdu; ülkeler ve firmalar hakkında enformasyon toplama ve değerlendirme çalışmaları ile Bankanın Ekonomik Bültenini yönetti; yerli firmalar hakkındaki istihbarat raporlarının yurtdışındaki ihracat kredi ve sigorta kuruluşlarına satışını başlattı.

Aralık 1988 - Ocak 1991: Araştırma ve Eğitim Daire Başkan Vekili, Türkiye İhracat Kredi Bankası, Ankara.

kredi ilişkisinde bulunduğumuz ve bulunmayı planladığımız ülkelerin politik ve ekonomik risklerinin analiz çalışmalarını, sektör raporlarının hazırlanmasını, Bankanın stratejik planı ile kredi ve sigorta programı geliştirilmesine destek veren çalışmaları yönetti; banka personelinin pozisyon ve görev tanımlarına bağlı eğitim programlarını hazırlattı ve uygulanmansını yönetti.

Haziran 1989 - Ocak 1991: Proje Yardımcı Direktörü; İhracatı Geliştirme Bölümü, Türkiye 2. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Projesi, Dünya Bankası ve Türkiye İhracat Kredi Bankası, Ankara.

çeşitli sektörlerden KOBİ’lerin ihracatlarının arttırılmasını hedefleyen proje kapsamında ürün ve pazar analizlerinin yapılması çalışmalarını, 3 yıllık aksiyon planının hazırlanması ve uygulanmasını yönetti ve projeye katılan diğer kamu ve özel kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağladı.

Ocak 1991 - Nisan 1992: Yönetim Danışmanı, TurkConsult Danışmanlık Hizmetleri A.Ş., Istanbul.

Mayıs 1992 - Ocak 1993: Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür, STS Tesisat Armatürleri A.Ş., Istanbul.

Kırıkkale’deki fabrikasında kendi dizaynı ve alman GESTRA firması lisansı  ile tesisat armatürleri üreten şirketin stratejik planlama ve toplam kalite projelerini başlattı; şirketin ilk bütçesini, nakit akış tablolarını hazırlattı.

Şubat 1993 - Temmuz 1993: Genel Müdür, Medyavizyon Ltd., Istanbul.

PTT ile yürütülen kablo-TV yayın hakları görüşmelerinin sonuç vermemesi üzerine şirketten ayrıldı.

Temmuz 1993 - Temmuz 1995: Yönetim Kurulu Başkanı, KAMPÜS A.Ş., Istanbul.

Şirketin reorganizasyonu çalışmalarını yürüttü; iş planını hazırlattı;

Mezuniyet Sonrası Sürekli Eğitim programları satışını başlattı ve kurumsallaştırdı;

Teknik ve yönetim danışmanlığı satışlarını başlattı; pazarlama, organizasyon, üretim, finasman check-up’larını içeren Şirket Kliniği uygulamalarını başlattı; uzun süreli araştırma/geliştirme projelerinin firmalarla birlikte yürütülmesi faaliyetlerinin planlama ve uygulama dönemlerinde öğretim üyelerine danışmanlık yaptı;

Şirketin cirosu 1993’te 6 milyar TL’den 1994’te 28 milyar TL’ye, 1995’in ilk altı ayında 26 milyar TL’ye yükseldi.

Ekim 1993 - Haziran 1997: Murahhas Aza, BÜVAK Uygulamalı Eğitim ve Destek Hizmetleri İşletmesi.

işletmenin yeniden yapılanma çalışmalarını başlattı; Ticaret Grubu faaliyetlerini başlattı;

Boğaziçi Üniversitesi Yayınları’nın gerçek bir yayınevi olması yönünde çalışmaları başlattı ve yönetti; BÜY satışları 1995’te 600 milyon TL’den 1996’da 1,4 milyar TL’ye yükseldi;

Üniversite Kitabevi’ni 1995 yılında açtı; Kitabevi cirosu 1995’te 7.7 milyar TL’den 1996’da 30.7 milyar TL’ye yükseldi; orjinal ders kitabı satışları 1995’te 7000 adetten 1996’da 12000 adete yükseldi;

Gıda Hizmetleri Grubu satış noktası sayısı iki yılda üçe çıktı;

İşletmenin toplam faaliyet cirosu 1993’te 1.4 milyar TL’den, 1994’te 6,5 milyar TL’ye, 1995’te 58.5 milyar TL’ye, 1996’da 158.6 milyar TL’ye yükseldi.

Ekim 1993 - Haziran 1997: Genel Koordinatör, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı, Istanbul. 

Vakfın yeniden yapılanma çalışmalarını başlattı; yeni programları uygulamaya koydu; üniversite için kurumsal ilerleme faaliyetlerini başlattı; 1996 sonu 250 milyar TL’ye ulaşan vakıf portföyünü yönetti;

Vakfın toplam bağış ve faiz geliri 1993’te 15.6 milyar TL’den, 1994’te 52.5 milyar TL’ye, 1995’te 124.8 milyar TL’ye, 1996’da 202 milyar TL’ye yükseldi;

Ticari faaliyet cirosu 1993’te 7.7 milyar TL’den, 1994’te 41.2 milyar TL’ye, 1995’te 113.2 milyar TL’ye, 1996’da 260 milyar TL’ye yükseldi.

Dünya Bankası desteği ile TTGV, ODTÜ, İTÜ ve İzmir TeknoPark AŞ ortaklığında kurulacak Yazılım Destek AŞ proje yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Temmuz 1997 – Ekim 2000: Yönetici Ortak; TurkConsult Yenilik ve Teknoloji Duyuru Merkezi.

Ekim 2000 – bugün: Öğretim üyesi; Yeditepe Üniversitesi, İşletme Bölümü.

Projeler:

Nisan 2017 - bugün: Misafir Editör, Technological Forecasting and Social Change, Prof. Dr. Robert Ayres Özel Sayısı

Nisan 2015 - Ekim 2017 : Misafir Editör, Technological Forecasting and Social Change, Özel Sayı, Social Dynamics of University Intellectual Capital

Mart 2015 - Ağustos 2016: Misafir Editör, Futures., Özel Sayı, Modeling and Simulation in Futures Studies

Mayıs 2014 - Ocak 2016 : Misafir Editör, Technological Forecasting and Social Change, Özel Sayı, Linking Technology Foresight and Entrepreneurship, vol 102

29 Nisan - 13 Mayıs 2011: TÜBİTAK Proje Panel Üyesi, 2011-1-İşletme/Sayısal Yöntemler; 5 projeyi değerlendirdi..

Kasım 2010 – Mayıs 2011: YÖK "Yükseköğretimde Yenilikçi Yaklaşımlar" Çalışma Grubu Üyesi.

Mayıs 2009 - Ocak 2013: Misafir Editör, International Journal of Innovation and Technology Management, Özel Sayı, Managing Emerging Technologies: The Case of Nanotechnology

Mart 2008 – Ağustos 2009: Proje Ekibi Üyesi, AB 7. Çerçeve Programı "NANOPLAT - Development of A Platform for Deliberative Processes on Nanotechnology in the European Consumer Market" Projesi

Ocak 2006 – Aralık 2007: Proje Ekibi Üyesi, İmalât Sanayiinde Yenilik Modelleri ve Uygulamaları Araştırması Projesi, TÜBİTAK SOBAG - 105K105.

Ekim 2003 – Kasım 2003: Danışman, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Malzeme ve Kimya Enstitüsü ile Çevre ve Enerji Enstitüsü Teknoloji Güzergâhı Projeleri.

Şubat 2001 – Ekim 2003: Proje Yürütme Murulu Üyesi, Avro-Akdeniz Enerji Karar Vericileri Eğitim Ağı, Avrupa Komisyonu destekli proje.

18 - 19 Haziran 2001: Davetli Uzman, UNIDO Expert Group Meeting of THE REGIONAL PROGRAMME ON TECHNOLOGY FORESIGHT FOR CEE & NIS, Viyana, Avusturya.

İdari Görevler:

Şubat 2016 – bugün: Yönetim Kurulu Başkanı ve Müdür, Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yeditepe Üniversitesi.

Nisan 2014 – bugün: Teknoloji ve Operasyon Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı, İşletme Bölümü, İİBF, Yeditepe Üniversitesi.

Haziran 2012 – Mayıs 2015: Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, İİBF, Yeditepe Üniversitesi.

Ekim 2013 – Aralık 2014: Etik Kurul Üyesi, İİBF, Yeditepe Üniversites

Kasım 2011 – Ekim 2014: Fakülte Kurulu Üyesi, İİBF, Yeditepe Üniversitesi.

Temmuz 2013 – Eylül 2014: Kurumsal İlerleme Koordinatörü, İİBF, Yeditepe Üniversitesi.

Ekim 2006 – Eylül 2012: Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı ve Müdür, Yeditepe Üniversitesi.

Eylül 2001  – Haziran 2008: Lisans öğrencileri danışmanı; Yeditepe Üniv. İşletme Bölümü.

Nisan 2003 – Haziran 2007: Toplumsal Sorumluluk dersi genel koordinatörü; Yeditepe Üniv. İşletme Bölümü.

Şubat 2003 – Ekim 2003: Staj Komisyonu üyesi; Yeditepe Üniv. İşletme Bölümü.

Şubat 2001 – Mayıs 2003: Üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri danışmanı; Yeditepe Üniv. İşletme Bölümü.

Ekim 2000 – Eylül 2002: Akademik Transfer Komitesi Üyesi, Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü.

Şubat 2000 – Nisan 2001: Yürütme Kurulu Üyesi; Boğaziçi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Anabilim Dalı.

Gönüllü Görevler:     Hakemlik Verileri: Publons.com

Şubat 2017 – bugün: Editörler Kurulu Üyesi, Journal of European Theoretical and Applied Studies

Şubat 2016: PICMET 2016 Program Komite Üyesi; 10 bildiriyi değerlendirdi.

Haziran 2015 – bugün: Associate Editor, Technological Forecasting and Social Change

Şubat 2015: PICMET 2015 Program Komite Üyesi; 7 bildiriyi değerlendirdi.

Mayıs 2014 – bugün: Editörler Kurulu Üyesi, Technological Forecasting and Social Change

Ocak - Şubat 2014: Hakem, Yönetim Bilimleri Dergisi,  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.

Şubat 2014: PICMET 2014 Program Komite Üyesi; 4 bildiriyi değerlendirdi.

Mart 2013 – bugün: Editörler Kurulu Üyesi, Futures.

Aralık 2011 – bugün: Editörler Kurulu Üyesi,Science, Technology and Development, Pakistan Council for Science and Technology

Ocak 1993 – Kasım 2016: Mütevelli, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı.

Şubat 2012 – Mayıs 2012: PICMET 2012 Program Komite Üyesi; 6 bildiriyi değerlendirdi.

Şubat 2012: Hakem, International Small Business Journal.

Ekim 2011: Hakem, Management Research Review.

Ağustos 2011: Hakem, Technology Analysis and Strategic Management.

Mart 2011 – Nisan 2011: PICMET 2011 Program Komite Üyesi; 5 bildiriyi değerlendirdi.

Mayıs 2010 – Nisan 2011: Kurucu Yönetim Kurulu Sayman Üyesi, Yale Mezunlar Derneği - Türkiye.

Aralık 2009 – bugün: Hakem, Futures.

Haziran 2009 – bugün: Editöryel Danışma Kurulu Üyesi, Foresight.

Mart 2009 – Nisan 2009: PICMET 2009 Program Komite Üyesi; 3 bildiriyi değerlendirdi.

Mart 2009 – bugün: Editörler Kurulu Üyesi, International Journal of Innovation and Technology Management.

Şubat 2009 – Mart 2009: Hakem, International Journal of Innovation and Technology Management.

Ocak 2009 – bugün: Hakem, Technological Forecasting and Social Change

Ocak 2009 – Şubat 2009: Hakem, International Journal of Organizational Analysis.

Ağustos 2007 – Eylül 2007: Hakem, Management Research News

Ocak 2007 – Nisan 2007: PICMET 2007 Program Komite Üyesi; konferansa sunulan 9 bildirinin değerlendirilmesi.

Aralık 2006 – Aralık 2009: Kimya Mühendisliği Bölüm Danışma Kurulu Üyesi, Yeditepe Üniversitesi.

Ocak 2006 – Şubat 2006: PICMET 2006 Program Komite Üyesi; konferansa sunulan 4 bildirinin değerlendirilmesi.

Mart 1997 – Mart 1999: Denetleme Kurulu Başkanı, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği.

Nisan 1995 - Mart 1997: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği.

Mart 1993 - Nisan 1995: Yönetim Kurulu Üyesi, Mali İşler Grup Başkanı, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği.

Mart 1991 - Nisan 1993: Yönetim Kurulu Üyesi, Eğitim Grup Başkanı, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği.

Şubat 1989 – Şubat 1991: Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi, Istanbul Liseliler Derneği, Ankara.

Ödüller:

            Publons 2017 Top 1 Percent of Peer Reviewers Award - Multidisciplinary Ocak 2018

            Yeditepe Üniversitesi İİBF 2016-2017 Akademik Başarı 1.lik Ödülü   Aralık 2017

            Yeditepe Üniversitesi İİBF 2015-2016 Akademik Başarı 2.lik Ödülü   Aralık 2016

             Publons 2016 Sentinel of Science  Award - Business, Management and Accounting    Kasım 2016

            Yeditepe Üniversitesi İİBF 2014-2015 Akademik Başarı 2.lik Ödülü   Aralık 2015

 

TÜBA Sosyal Bilimler Bilim Ödülü adaylığı                                           Aralık 2006

PICMET 2001 Best Student Paper Award                                        Temmuz 2001

Salzburg Seminar Fellow, Avusturya/ABD                                      Temmuz 1994

                Alexander Von Humboldt Vakfı Bursiyeri, Almanya                            1985 - 1986

                Yüksek Lisans Bursiyeri, Yale Üniversitesi, ABD                              1978 - 1980

                Mühendislik Fakültesi Birincilik Ödülü, Boğaziçi Üniversitesi                     1978