tekhne - scientia - praksis - gnosis - relatio
            claritas - unitas - integritas - consonantia

Görelim, Konuşalım, Duyalım, Yapalım

cogitate incognitum

düşünülmeyeni düşün

 

ENGLISH

 M. Atilla  Öner

Özgeçmiş

Yönetilen Tezler

Kitap/Rapor

Makaleler

Bildiriler

Yazılar

 

 

 

 

AB KATILIM SÜRECİ ANALİZİ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Türkiye olarak çok çalışmamız gerekiyor. 1998'den 2005'e güya büyürken zenginlik sıralamasında geri gitmişiz. 2005'den 2010'a ilerlemişiz.

2014 verilerine göre Norveç satınalma gücüne göre düzeltilmiş en yüksek gelire sahip. 2012'ye göre en zengin ülkeye yaklaşmışız.

2055 yılında nerede olabiliriz? Üç seçenek işaretli, TR2055_0, TR2055_1, TR2055_2

Koyu yazılmış ülkeler, ulusal uzgörü projesi gerçekleştirmiş ülkeler.

X-ekseni, 2014 Satınalma Gücü Paritesine göre düzeltilmiş kişi başına düşen ulusal gelirler, en zengin ülkeye (Norveç=100; 65.613 ABD$) göre normalize edilmiş.

 Uluslararası Rekâbet Gücünü Belirleyen Faktörler

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ABD'nde Değişim Programına Katılan Bir Öğrenciden Mektup

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

İllerin Altyapısı              

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Capitalism - Worldwide PONZI Scheme

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                        

                        

 

 

                                                                                                                                       

 

2017

 
2017  

2016

 

 

Proje yönetimine farklı bakış...

2012

Teknik Değişimin Ekonomisi ve Yönetimi

Hukuk, ekonomi, işletme ve endüstri mühendisliği alanlarında çalışan  araştırmacılar konuyu 18 bölümde tartışıyor.

2012

Yüksek öğretim programları, üniversiteler ile teknoloji yönetimini farklı açılardan irdeleyen yazıları bir araya getiren e-kitap..

2006

ArGe Yönetimi tükendi

Bu kitapta ArGe yönetimi değişik yönleriyle irdeleniyor.

Kitap, şirketlerin ArGe konusunda karar almalarını kolaylaştıracak ve  kendi bünyelerinde kolayca uygulayabilecekleri metotları içeriyor.

2004

 

Üçüncü Sektörde Mükemmel Yönetim Modeli

Bu kitap, üçüncü sektör kuruluşlarının profesyonel  ve gönüllü yönetim yeteneklerinin geliştirilmesine katkı yaparak Türkiye'mizde üçüncü sektör kuruluşlarının daha başarılı olmasını arzu edenlere yol gösterici kaynak olmayı amaçlıyor.