tekhne - scientia - praksis - gnosis - relatio
            claritas - unitas - integritas - consonantia

cogitate incognitum

düşünülmeyeni düşün

ENGLISH

M. Atilla Öner

Özgeçmiş

Tartışma Listeleri

Makaleler

Bildiriler

Yönetilen Tezler

Yazılar ve Raporlar

 

    < ANA SAYFA     

TÜRKİYE'NİN RİSK DURUMU: 2004 - 2016

< GERİ

7 Eylül 2016

  Aşağıdaki tablo 2004 yılından bu yana Internet üzerinde gerçekleştirilen anket sonuçlarını veriyor. 8 ayrı alanda Türkiye'nin risk durumunun katılanlar tarafından nasıl algılandığını gösteriyor. "1"  hiç risk yok, "10" ise çok riskli anlamına geliyor. 2005 yılında Sadece 3 alanda risk algılaması düşerken 5 alanda algılanan riskin yükselmesi ile 2006 yılında tüm alanlarda risk algılamasının yükselmesi üzerinde düşünmeliyiz . 2007 yılındaki olumlu gelişmeler 2008'deki global kriz nedeniyle kaybedildi. 

Yılların detaylı grafiklerine ulaşmak için yıl üzerine tıklayınız.

Tablo hakkındaki soru ve yorumlarınızı Para Finans listesine yazmaya davetlisiniz.

2016 anketi için tıklayınız. Tabloda 2016 anketin 7 Eylül 2016 itibariyle sonuçlarını gösteriyor.

 

 

 

  2004 2005 2006 2007 2008 2014 2015 2016
Bankacılık 5,6 4,5 5,3 4,4 7,1 5,9 6,0 5,8
Siyaset 5,6 6,4 7,2 6,6 7,3 8,4 7,7 8,3
Para ve Maliye Politikaları 6,3 6,0 6,8 7,1 7,8 8,0 7,4 7,0
Güven Ortamı 5,4 6,3 6,8 6,5 8,1 8,3 8,1 8,4
TL'nin Değeri 5,7 5,4 5,9 5,8 6,8 8,2 7,8 7,5
Talep 4,9 5,2 5,3 5,6 6,3 6,5 6,6 6,9
Arz 4,2 5,0 5,2 5,1 5,9 6,0 6,2 6,4
Reel Sektör Kurumsal Yapı 5,3 5,6 5,9 6,2 6,8 6,3 6,6 6,5