tekhne - scientia - praksis - gnosis - relatio
            claritas - unitas - integritas - consonantia

cogitate incognitum

düşünülmeyeni düşün

ENGLISH

M. Atilla Öner

Özgeçmiş

Tartışma Listeleri

Makaleler

Bildiriler

Yönetilen Tezler

Yazılar ve Raporlar

 

 

TÜRKİYE EKONOMİSİ

    < ANA SAYFA     

Türkiye'nin Risk Durumu

TCMB Zihin Haritası

TÜFE, ÜFE ve TL/$ Değişimi

Reel Kur Grafiği

$/€ ve TL/$ Yıl Sonu Değerleri

2004 - 2005 - 2006 Reel Faiz Beklentisi ve Gerçekleşme

Temmuz - Aralık 2004 Senaryolar

Türkiye 2010

Kamu Borç Yönetimi Senaryolar

Göstergeler

İllerin Altyapı Sıralaması

Kalkınma Evreleri

Kondratieff Dalgaları ve Endüstriyel Gelişme

Krizin Tanımı

    Türkiye 2023: Ulusal Uzgörü Çalışmaları
Bu çalışmada değişik ülkelerde yapılan uzgörü çalışmaları ile Türkiye'de bu konu altında toplanabilecek çalışmaların özetleri ve değerlendirmeleri yapıldıktan sonra Türkiye için bir uzgörü yöntemi seçilmiştir.

 

Satın Almak için tıklayınız.

      Para Finans Tartışma Listesi

                           Çalışma Makaleleri