tekhne - scientia - praksis - gnosis - relatio
            claritas - unitas - integritas - consonantia

Görelim, Konuşalım, Duyalım,

Yapalım

Turk

Consult

cogitate incognitum

düşünülmeyeni düşün

ENGLISH

M. Atilla Öner

Özgeçmiş

Tartışma Listeleri

Makaleler

Bildiriler

Yönetilen Tezler

Yazılar ve Raporlar

 

         Firmanızı Ne Kadar Tanıyorsunuz?          < ANA SAYFA

 

Çabuk Check-Up

Vizyon/Misyon Check-Up

Stratejik Yönetim Check-Up

Organizasyon Check-Up

Mali İşler Check-Up

Pazarlama Check-Up

Uluslararası Rekâbet Gücü

Üretim Check-Up

Genel Check-Up

 

 

Çözüm Yolları

M. Atilla Öner'i Yönetim Kurulu Üyesi atayabilirsiniz.

Nakit Akış Planı

Proje Yönetimi Atölye Çalışması

Stratejik Pazarlama Planı

Entegre Pazarlama İletişim Planı

İhracat Planı

Teknoloji Güzergâhı

Ar-Ge Yönetim Planı

Dengeli Büyüme Yönetimi Planı

Stratejik İş Planı

 

      Türkiye 2023: Ulusal Uzgörü Çalışmaları
 

Bu çalışmada değişik ülkelerde yapılan uzgörü çalışmaları ile Türkiye'de bu konu altında toplanabilecek çalışmaların özetleri ve değerlendirmeleri yapıldıktan sonra Türkiye için bir uzgörü yöntemi seçilmiştir.

 

 

   

    ArGe Yönetimi  

 

Bu kitapta ArGe yönetimi değişik yönleriyle irdeleniyor.

Kitap, şirketlerin ArGe konusunda karar almalarını kolaylaştıracak ve  kendi bünyelerinde kolayca uygulayabilecekleri metodları içeriyor.