tekhne - scientia - praksis - gnosis - relatio
            claritas - unitas - integritas - consonantia

cogitate incognitum

düşünülmeyeni düşün

ENGLISH

M. Atilla Öner

Özgeçmiş

Tartışma Listeleri

Makaleler

Bildiriler

Yönetilen Tezler

Yazılar ve Raporlar

 

    < ANA SAYFA     

ULUSLARARASI REKÂBET GÜCÜ

< GERİ

TL'nin $/€ karşısındaki değerini rekâbeti belirleyen tek faktör olarak tanımlayan iş dünyasına yardımcı olmak amacıyla aşağıda uluslararası rekâbet gücünü tanımlayan bir modeli sunuyorum. Görüldüğü üzere uluslararası rekâbet gücünü etkileyen 25 faktörden sadece biri döviz kurlarının düzeyi.

Anketin 28 Şubat 2005 tarihi itibariyle sonuçları

Anketin 18 Nisan 2005 tarihi itibariyle sonuçları

Görüş ve yorumlarınızı Strateji listesine yazmaya davetlisiniz.