tekhne - scientia - praksis - gnosis - relatio
            claritas - unitas - integritas - consonantia

cogitate incognitum

düşünülmeyeni düşün

ENGLISH

M. Atilla Öner

Özgeçmiş

Tartışma Listeleri

Makaleler

Bildiriler

Yönetilen Tezler

Yazılar ve Raporlar

 

 

ULUSAL YENİLİK SİSTEMİ

    < ANA SAYFA     

Niçin Ulusal Yenilik Sistemi?

Projenin Amaçları

Mevcut Durum (1998) Hakkında Kısa Not

Ulusal Yenilik Sistemleri

Teknolojik Yenilik

Kurumsal Yenilik

Sistemik Şablonlar

Uzgörü Çalışmaları

 
    Türkiye 2023: Ulusal Uzgörü Çalışmaları
Bu çalışmada değişik ülkelerde yapılan uzgörü çalışmaları ile Türkiye'de bu konu altında toplanabilecek çalışmaların özetleri ve değerlendirmeleri yapıldıktan sonra Türkiye için bir uzgörü yöntemi seçilmiştir.

 

 

Satın Almak için 2015 e-kitap

 

ABD Ulusal Yenilik Girişimi Raporları  3 Ekim - 12 Kasım 2005 arasında  Ulusal Yenilik  listesinde tartışıldı!

 

   Süren Projeler

    Ulusal Yenilik Sistemi Değerlendirme Modeli

    KOBİ Destek Programları Değerlendirme Modeli