tekhne - scientia - praksis - gnosis - relatio
            claritas - unitas - integritas - consonantia

Görelim, Konuşalım, Duyalım, Yapalım

TurkConsult

cogitate incognitum

düşünülmeyeni düşün

 

 

ENGLISH

M. Atilla Öner

Özgeçmiş

Tartışma Listeleri

Kitap/Rapor

Makaleler

Bildiriler

Yönetilen Tezler

Yazılar ve Raporlar

 

2016

Proje yönetimine farklı bakış...

Ulusal Uzgörü Çalışmaları ve

Türkiye 2023 için bir Yöntem Önerisi

 

Bu çalışmada değişik ülkelerde yapılan uzgörü çalışmaları ile Türkiye'de bu konu altında toplanabilecek çalışmaların özetleri ve değerlendirmeleri yapıldıktan sonra Türkiye için bir uzgörü yöntemi öneriliyor.

2000 Tükendi.

A. Gönül Demirel, M. Atilla Öner (eds.), 2014,

From Financial Crisis to Economic and Political Distress, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, Germany.

ISBN: 978-3-659-31245-8

http://www.amazon.com

 

ArGe Yönetimi   2006 Tükendi

 

Bu kitapta ArGe yönetimi değişik yönleriyle irdeleniyor.

Kitap, şirketlerin ArGe konusunda karar almalarını kolaylaştıracak ve  kendi bünyelerinde kolayca uygulayabilecekleri metotları içeriyor. 

 

 

 

 

 

 

 

Özlem Karabüber Kunday, M. Atilla Öner (eds.), 2014,

Global Issues in Health Care Systems - Social, Legal, Economic and Managerial Perspectives, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, Germany.

ISBN: 978-3-659-51284-1

http://www.amazon.com

2013

Misafir Editör,

International Journal of Innovation and Technology Management, Özel Sayı,

Managing Emerging Technologies: The Case of Nanotechnology

 

M. Atilla Öner, Özcan Saritas, 2013,

Nanotechnology Citizens' Conference in Madison, USA, Chapter 08 in Consumers and Nanotechnology - Deliberative Processes, Social Barriers and Methodologies,

H. Throne-Holst, P. Strandbakken, G. Scholl, E. Sto, (edits.), Pan Stanford Publishing,

ISBN: 978-981-4316-16-3

http://www.amazon.com

 

2012 

Yüksek Öğretim, Multiversite ve Teknoloji

 

 

2012

Teknik Değişimin Ekonomisi ve Yönetimi

Hukuk, ekonomi, işletme ve endüstri mühendisliği alanlarında çalışan  araştırmacılar konuyu 18 bölümde tartışıyor.

Kitabın telif ücretleri

Yeditepe Üniversitesi

Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne bağışlanmıştır.

 

A. Gönül Demirel, M. Atilla Öner, Integrated Stakeholder Relationships Management Model, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, Germany, 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amazon.com

 

Üçüncü Sektörde Mükemmel Yönetim Modeli    2004

Bu kitap, üçüncü sektör kuruluşlarının profesyonel  ve gönüllü yönetim yeteneklerinin geliştirilmesine katkı yaparak Türkiye'mizde üçüncü sektör kuruluşlarının daha başarılı olmasını arzu edenlere yol gösterici kaynak olmayı amaçlıyor.

 

 

 

İmalât Sanayiinde İnovasyon Modelleri -2008

Altyapı Seviyeleme Çalışması - Ulusoy, Öner, Bilgiç (1998)

        yön özeti

Teknoloji ve Kırsal Gelişim (1998)
Türkiye 2023    2017   2000

Bu çalışmada değişik ülkelerde yapılan uzgörü çalışmaları ile Türkiye'de bu konu altında toplanabilecek çalışmaların özetleri ve değerlendirmeleri yapıldıktan sonra Türkiye için bir uzgörü yöntemi öneriliyor.

 

 

 

 

Forest Fires - ignition, spread, extinction (1978)