tekhne - scientia - praksis - gnosis - relatio
            claritas - unitas - integritas - consonantia

cogitate incognitum

düşünülmeyeni düşün

ENGLISH

M. Atilla Öner

Özgeçmiş

Tartışma Listeleri

Makaleler

Bildiriler

Yönetilen Tezler

Yazılar ve Raporlar

 

< ANA SAYFA

KURUMSAL UZGÖRÜ ÇALIŞMASI

< GERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi  Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Proje ve Yapım Yönetimi Birimi ile Boğaziçi Üniversitesi  Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde paralel olarak yürütülen PYY2023 ve BÜİM2023  "Kurumsal Uzgörü Çalışmaları"nın amacı

  1. uzun dönemli geleceği düşünerek,

  2. yaygın katılımla

  3. vizyon geliştirerek

  4. eğitim ve araştırma alanlarının yeniden belirlenmesine yönelik

  5. politika ve stratejiler hazırlamak

Bu gelecek çalışması, Dünya'da üniversite birimi ve bölümü düzeyinde yapılan ilk uzgörü çalışmalarından biridir.

Çalışmada, Özcan Sarıtaş'ın Ph.D. tez projesi kapsamında

geliştirilen sistemler düşüncesine dayalı uzgörü yaklaşımı uygulanmaktadır.

    Türkiye 2023: Ulusal Uzgörü Çalışmaları
Bu çalışmada değişik ülkelerde yapılan uzgörü çalışmaları ile Türkiye'de bu konu altında toplanabilecek çalışmaların özetleri ve değerlendirmeleri yapıldıktan sonra Türkiye için bir uzgörü yöntemi seçilmiştir.

 

 

Satın Almak için tıklayınız.

Sarıtaş, Öner (2004) - Systems Approach to Policy Analysis and Development Planning

Kalkınma Planlarındaki İnşaat Politika ve Stratejilerini Analiz Eden Makale

       İTÜ PYY2023

BÜİM2023