tekhne - scientia - praksis - gnosis - relatio
            claritas - unitas - integritas - consonantia

cogitate incognitum

düşünülmeyeni düşün

ENGLISH

M. Atilla Öner

Özgeçmiş

Tartışma Listeleri

Makaleler

Bildiriler

Yönetilen Tezler

Yazılar ve Raporlar

 

< ANA SAYFA

AKADEMİK PUAN

< GERİ

 

M. Atilla Öner - Yayın Listesi        24 Mart 2018 itibariyle Birim Puan Adet Ağırlık  Puan
TOPLAM   444   308,7
A. Uluslararası Yayın ve Atıflar   433   292,2
1. SSCI, SCI-Expanded, AHCI 8 25,6
           Öner, Kunday           Technological Forecasting and Social Change 2016 4 1 0,8 3,2
           Karaca, Öner           Technological Forecasting and Social Change 2015  4 1 0,8 3,2
           Öner                         Futures 2010 4 1 1,0 4,0
           Göl, Öner                  Futures 2009 4 1 0,8 3,2
           Öner, Başoğlu, Kök  Technological Forecasting and Social Change 2007  4 1 0,6 2,4
           Öner, Sarıtaş            Technological Forecasting and Social Change 2005  4 1 0,8 3,2
           Sarıtaş, Öner            Technological Forecasting and Social Change 2004  4 1 0,8 3,2
           Alsan, Öner               Futures 2004 4 1 0,8 3,2
2. Alan endeksleri kapsamındaki dergiler 20 42,6
           Zan,Öner, Herrmann       J of European Theoretical and Applied Studies     2016 3 1 0,6 1,8
           Demirel, Öner                   Intnl Review of Management and Marketing   2015 3 1 0,8 2,4
           Demirel, Öner                   Intnl J of Innovation and Technology Management  2015 3 1 0,8 2,4
           Öner, Beşli                       Intnl J of Innovation and Technology Management  2014 3 1 0,8 2,4
           Özmen, Öner, Khosrowshahi, Underwood    Sage Open 2014 3 1 0,5 1,5
           Özmen, Öner, Khosrowshahi, Underwood    The Marketing Review 2013 3 1 0,5 1,5
           Öner, Zan                        J of European Theoretical and Applied Studies     2014 3 1 0,8 2,4
           Öner, Boz, Başoğlu         J of European Theoretical and Applied Studies     2013 3 1 0,6 1,8
           Öner et al.                        Intnl J of Innovation and Technology Management  2013 3 1 0,5 1,5
           Soydan, Öner                   Intnl J of Innovation and Technology Management  2012 3 1 0,8 2,4
           Özmen, Öner, Khosrowshahi                  Business Management and Strategy 2012 3 1 0,6 1,8
           Göl, Öner                                         Foresight 2011 3 1 0,8 2,4
           Öner                                                 Foresight 2010 3 1 1,0 3,0
           Öner                                                 Foresight 2009 3 1 1,0 3,0
           Öner, Kaygusuz                                   Yapı Kredi Economic Review 2007 3 1 0,8 2,4
           Öner, Göl                                      Intnl J of Foresight and Innovation Policy 2007 3 1 0,8 2,4
           Öncü, Öner, Başoğlu                            Yapı Kredi Economic Review 2006 3 1 0,6 1,8
           Öner, Tokan, Türkkan; Topçuoğlu         Yapı Kredi Economic Review 2003 3 1 0,5 1,5
           Alsan, Öner                                          Foresight 2003 3 1 0,8 2,4
           Öner, Özmen, Başoğlu                        Yapı Kredi Economic Review 2001 3 1 0,6 1,8
3. İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergiler 2 0 1 0,0
4. İlgili alanda önde gelen uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan kitap   1 4,0
           Demirel, Öner        Integrated Stakeholder Relationships Management Model   2010        5 1 0,8 4,0
5. İlgili alanda önde gelen uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan kitapta bölüm    4 10,2
           Soydan, Öner    2017     3 1 0,8 2,4
           Göl-Beşer, Öner  Healthcare Futures Studies- MRI Capacity in the Netherlands and Turkey 2014     3 1 0,8 2,4
           Öner                     The Trouble with Markets – Saving Capitalism from Itself, Book review  2014     3 1 1 3,0
           Öner, Saritas        Nanotechnology Citizens' Conference in Madison, USA  2013 3 1 0,8 2,4
6. İlgili alanda önde gelen uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan kitap editörlüğü    2 6,4
           Demirel, Öner          From Financial Crisis to Economic and Political Distress  2014   4 1 0,8 3,2
           Kunday, Öner         Global Issues in Healthcare Systems   2014   4 1 0,8 3,2
7. Hakemli bilimsel toplantılara sunulan bildiri 23 15,9
                   Şen, Öner                                                                       LM-SCM 2016                  1 1 0,8 0,8
                   Göl Beşer, Öner                                                             YIRCoBS'12                   1 1 0,8 0,8
                   Karaca, Öner, Göl Beşer, Yıldırmaz                               YIRCoBS'12                   1 1 0,5 0,5
                   Öner, Göl                                                                        YIRCoF'09                   1 1 0,8 0,8
                   Beşli, Öner                                                                      YIRCoBS'08 1 1 0,8 0,8
                   Demirel, Öner                                                                 YIRCoBS'08 1 1 0,8 0,8
                   Öner, Göl                                                                        YIRCoBS'08 1 1 0,8 0,8
                   Öner, Zan                                                                       ICBME 2007 1 1 0,8 0,8
                   Demirci, Öner, Başoğlu                                                   PICMET 2003 1 1 0,6 0,6
                   Çağan, Öner, Başoğlu                                                    PICMET 2003 1 1 0,6 0,6
                   Kaya, Öner, Başoğlu                                                      PICMET 2003 1 1 0,6 0,6
                   Güler, Öner                                                                     PICMET 2003 1 1 0,8 0,8
                   Kaykusuz, Öner, Çelikyürek                                           PICMET 2003 1 1 0,6 0,6
                   Öncü, Öner, Başoğlu                                                       PICMET 2003 1 1 0,6 0,6
                   Elbeyli, Öner                                                                     PICMET 2003 1 1 0,8 0,8
                   Özdemir, Barlas, Öner                                                     SD 2002 1 1 0,6 0,6
                   Yıldırım, Öner, Başoğlu                                                     PICMET 2001 1 1 0,6 0,6
                   Kök, Başoğlu, Öner                                                         PICMET 2001 1 1 0,6 0,6
                   Turan, Başoğlu, Öner                                                      PICMET 2001 1 1 0,6 0,6
                   Boz, Başoğlu, Öner                                                         PICMET 2001 1 1 0,6 0,6
                   Kılıç, Başoğlu, Öner                                                         PICMET 2001 1 1 0,6 0,6
                  Öner, Başoğlu                                                                 PICMET 1999 1 1 0,8 0,8
                  Öner, Başoğlu                                                                     ISAS 1999 1 1 0,8 0,8
8. Yukarıda tanımlanan yayınlara, diğer yazarlar tarafından yapılan atıf  0,5 377 188,5
B. Ulusal Yayınlar   12   17,5
1. Ulusal hakemli dergilerde makale 1 0,6
                  Özkan, Başoğlu, Öner, 2002                       KHO Savunma Bilimleri Dergisi  1 1 0,6 0,6
2. Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitap 5 12,6
                                    Öner, 2016                               İnsan-Odaklı Proje Yönetimi 3 1 1 3,0
                                    Öner, 2012                               Yüksek Öğretim, Multiversite, Teknoloji 3 1 1 3,0
                                   Öner, 2004                                 Üçüncü Sektörde Mükemmel Yönetim  3 1 1 3,0
                  Öner, Alsan, Doğru, 2000                                             Türkiye 2023 3 1 0,6 1,8
                  Ulusoy, Öner, Bilgiç, 1998                                             Altyapı Seviyeleme 3 1 0,6 1,8
3. Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitapta bölüm   2 2,0
                                 Öner, 2006                            Dünyada ArGe 1 1 1 1,0
                                 Öner, 2006                       ArGe'de Proje Bitirme ve Sonlandırma 1 1 1 1,0
4. Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitap editörlüğü   2 2,0
                                   Öner, 2012              Teknik Değişimin Ekonomisi ve Yönetimi 1 1 1 1
                                   Öner, 2006              ArGe Yönetimi 1 1 1 1
5. Ulusal tebliğler (toplam 1) 2 0,3
                   Öner, Şayan                               TÜBİTAK Kritik Teknolojiler Sempozyumu 2001 0,25 1 0,8 0,2
                   Başoğlu, Öner, Özkan, Özer, Güngör, Tiregöl     Bilişim 2000 Konferansı 0,25 1 0,5 0,1