tekhne - scientia - praksis - gnosis - relatio
            claritas - unitas - integritas - consonantia

cogitate incognitum

düşünülmeyeni düşün

ENGLISH

M. Atilla Öner

Özgeçmiş

Tartışma Listeleri

Makaleler

Bildiriler

Yönetilen Tezler

Yazılar ve Raporlar

 

        İŞ PLANLAMA VE İYİLEŞTİRME              < ANA SAYFA

    Tartışma Listeleri

 

      Strateji

      Proje

      Kariyer Planlama

      Türkiye 2023

      Ulusal Yenilik Sistemi

     Anketler

       Yeni Ürün Geliştirmede Zaman ve Maliyet Dağılımı

       Stratejide Temel Sorular

       Şirketler için Çabuk Check-Up

       Kişisel Yatırımcı Profili

  Tezler

      Dersler
 

Sistemik  Düşünme

Proje Yönetimi

Ürün Yönetimi

Üretim ve Operasyon Yönetimi

 

    Türkiye 2023: Ulusal Uzgörü Çalışmaları

 

Bu çalışmada değişik ülkelerde yapılan uzgörü çalışmaları ile Türkiye'de bu konu altında toplanabilecek çalışmaların özetleri ve değerlendirmeleri yapıldıktan sonra Türkiye için bir uzgörü yöntemi seçilmiştir.

 

Satın Almak için tıklayınız