tekhne - scientia - praksis - gnosis - relatio
            claritas - unitas - integritas - consonantia

cogitate incognitum

düşünülmeyeni düşün

       

ENGLISH

       

M. Atilla Öner

Özgeçmiş

   

Tartışma Listeleri

Makaleler

Bildiriler

Yönetilen Tezler

Yazılar ve Raporlar

           

AB KATILIM SÜRECİ

 

Aşağıdaki dosya isimleri Ocak 2005'de AB yayınları incelenerek oluşturuldu. 3 Ekim 2005 tarihinde ortaya çıkan müzakere belgesi ekindeki dosya başlıkları ile aşağıdaki tabloyu karşılaştırdığımızda şu farkları tespit ediyoruz:

1. <Tarım> dosyası ikiye bölünmüş
    <Tarım ve ziraî kalkınma>, <Gıda güvenliği, hayvan ve bitki sağlığı>.
2.  <Sanayi Politikaları> ve <KOBİler> dosyaları tek dosyada birleştirilmiş, <Girişim ve sanayi>
3. <Eğitim ve Öğretim>, <Eğitim ve Kültür> olmuş.
4. <Telekom ve BT>, <Kültür ve medya> birleştirilip
      <Bilgi toplumu ve medya> olmuş.
5.  <Adalet ve içişleri> ikiye bölünmüş,
     <Adalet, özgürlük, güvenlik> ve <yargı ve temel haklar>
6. <Rekâbet Politikaları> dosyası 3e bölünmüş:
    <Rekâbet Politikaları>, <Fikrî mülkiyet hukuku>, <Kamu satınalımı> 

 

    Türkiye ile AB arasındaki Güven

 

    AB Katılım Görüşmeleri Süreleri Analizi

 

    Türkiye için Görüşme Takvimi Önerisi

 

 

 

   

M. Atilla Öner, C. Murat Boz, A. Nuri Başoğlu, Understanding the Interactions between International and Domestic Conflicts - The Case of Turkey and Greece, Journal of European Theoretical and Applied Studies, vol 1, no 2123 - 154, 2013.

M. Atilla Öner, Özgür Zan, A Study of Realized, Declared and Future EU-Accession Dates Using System Dynamics Modeling - The Case of Spain, Poland, Croatia and Turkey, Journal of European Theoretical and Applied Studies, vol 1, no 2, 169 - 196, 2013.

 

 

 
#  Dosya İsmi
1  Malların Serbest Dolaşımı
2  İnsanların Serbest Dolaşımı
3  Servislerin Serbest Dolaşımı
4  Sermayenin Serbest Dolaşımı
5  Şirketler Hukuku
6  Rekâbet Politikaları
7  Tarım
8  Balıkçılık
9  Ulaştırma Politikaları
10  Vergi Sistemi
11  Ekonomik ve Parasal Birlik
12  İstatistik
13  İstihdam ve Sosyal Politikalar
14  Enerji
15  Sanayi Politikaları
16  KOBİler
17  Bilim  ve Araştırma
18  Eğitim ve Öğretim
19  Telekom ve BT
20  Kültür ve Medya Politikaları
21  Bölgesel Politikalar ve Yapısal Araçların Koordinasyonu
22  Çevre
23  Tüketici Hakları
24  Adalet ve İçişleri
25  Gümrük Birliği
26  Dış İlişkiler
27  Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikaları
28  Finansal Kontroller
29  Finans ve Bütçe Uygulamaları
30  Kurumlar
31  Diğer