tekhne - scientia - praksis - gnosis - relatio
            claritas - unitas - integritas - consonantia

cogitate incognitum

düşünülmeyeni düşün

ENGLISH

M. Atilla Öner

Özgeçmiş

Tartışma Listeleri

Makaleler

Bildiriler

Yönetilen Tezler

Yazılar ve Raporlar

 

                    ÜÇÜNCÜ SEKTÖR YÖNETİM GELİŞTİRME              < ANA SAYFA     

     Tartışma Listeleri

< GERİ

        Üçüncü Sektör

        Kamu Politika

        Kariyer Planlama

        Yerel Yönetim

        Türkiye 2023

        Ulusal Yenilik Sistemi

     CIVICUS ENDEKSİ - TÜRKİYE 2004

        CIVICUS Sivil Toplum Modeli

        Türkiye 2004 Pilot Uygulama Sonuçları

     Tezler
     Dersler
 

Üçüncü Sektör Kuruluşlarının Yönetimi

Sosyal Sorumluluk

 

    Üçüncü Sektörde Mükemmel Yönetim

 

Bu kitap, üçüncü sektör kuruluşlarının profesyonel  ve gönüllü yönetim yeteneklerinin geliştirilmesine katkı yaparak Türkiye'mizde üçüncü sektör kuruluşlarının daha başarılı olmasını arzu edenlere yol gösterici kaynak olmayı amaçlıyor.

 

Satın Almak için tıklayınız.