tekhne - scientia - praksis - gnosis - relatio
            claritas - unitas - integritas - consonantia

cogitate incognitum

düşünülmeyeni düşün

ENGLISH

M. Atilla Öner

Özgeçmiş

Tartışma Listeleri

Makaleler

Bildiriler

Yönetilen Tezler

Yazılar ve Raporlar

 

< ANA SAYFA

Türkiye, AB ve ABD Arasındaki Güven

< GERİ

             

 

Ülkeler arasındaki güveni 6 boyutta ölçmek mümkün:

 
Süreç Güveni: güven geçmişteki veya beklenen bir değişime bağlı
Bireysel Güven: güven bir bireyin aile geçmişi, dini veya etnik grubuna bağlı
Kurumsal Güven: güven formel yapılara bağlı
Yetenek Güveni: diğer tarafın taahhüt ettiklerini yerine getirme yeteneğine sahip olduğuna güvenmek
Sözleşme Güveni: tarafların sözleşme kurallarına uyacaklarına duyulan güven
İyi Niyet Güveni: sözleşme yükümlülüklerini aşan karşılıklı güven beklentisi
TR - AB Arasındaki Güven
TR - ABD Arasındaki Güven
ABD - AB Arasındaki Güven