tekhne - scientia - praksis - gnosis - relatio
            claritas - unitas - integritas - consonantia

cogitate incognitum

düşünülmeyeni düşün

ENGLISH

M. Atilla Öner

Özgeçmiş

Tartışma Listeleri

Makaleler

Bildiriler

Yönetilen Tezler

Yazılar ve Raporlar

 

    < ANA SAYFA     

Türkiye'de Demokrasinin Düzeyi

< GERİ

             

 

Aşağıdaki tablo tamamlanan anket sonuçlarını (oyların yüzde dağılımını) gösteriyor.

  1 dünyadaki en kötü/başarısız

10 dünyadaki en iyi/başarılı

Demokrasinin 5 boyutunun tanımları şöyledir.

KATILIM

Kamu birimlerinin yöneticilerinin belirlenmesi için yerel ve genel seçimlere katılım oranı, serbestçe oy kullanabilme düzeyi, aday olabilme serbestliği, seçimlerin şeffaflığı

ÇEŞİTLİLİK

Politik sistem içinde farklı görüşlerdeki farklı grupların yer alma düzeyi, gündemi etkiyebilme güçleri

GELİŞTİRMECİ

Demokratik hayata katılımlarının farkına vardıracak şekilde bireylerin kendi beşerî yeteneklerini geliştirmelerine ne düzeyde imkân tanındığı

KORUMACI

Hükümetin ve kamunun baskıcı olmasını engelleyecek şekilde kamu gücünün kısıtlanma düzeyi

PERFORMANS

Mevcut kaynaklarla vatandaşların ulaşabildiği yaşam kalitesi düzeyi

Tablo hakkındaki soru ve yorumlarınızı Kamu Politika listesine yazmaya davetlisiniz.

Detaylara ulaşmak için yıl üzerine tıklayınız

 

 

  2005 2006
KATILIM 4,88 5,16
ÇEŞİTLİLİK 4,58 4,81
GELİŞTİRMECİ 3,78 4,04
KORUMACI 4,14 4,38
PERFORMANS 3,53 4,12